poznawczo-behawioralna Tag

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny przeprowadza wstępną ocenę klienta (zwaną oceną ), w której identyfikuje zachowania nieadaptacyjne, które pojawiają się w sytuacjach problemowych. Psychoterapeuta zwraca również szczególną uwagę na aspekty poznawcze, czyli myśli, ich strukturę oraz wpływ na zachowanie. Następnie wraz z klientem opracowuje zindywidualizowany program, którego celem...

Gabinet działa w teoretycznych ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej ( CBT ), który jest obecnie uważany za jeden z najbardziej niezawodnych i skutecznych modeli dla zrozumienia i leczenia zaburzeń psychopatologicznych. Ten rodzaj psychoterapii jest wskazany jako leczenie dla wielu zaburzeń psychicznych. Podejście poznawczo-behawioralne opiera swoją teorię i...