terapia poznawczo-behawioralna Katowice Tag

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny przeprowadza wstępną ocenę klienta (zwaną oceną ), w której identyfikuje zachowania nieadaptacyjne, które pojawiają się w sytuacjach problemowych. Psychoterapeuta zwraca również szczególną uwagę na aspekty poznawcze, czyli myśli, ich strukturę oraz wpływ na zachowanie. Następnie wraz z klientem opracowuje zindywidualizowany program, którego celem...