Zachowania impulsywne

Impulsywne zachowania

Zachowania impulsywne

Impulsywność jest konstruktem wielopłaszczyznowym, co oznacza, że obejmuje i wpływa na wiele aspektów funkcjonowania. Przysparza badaczom wielu trudności, jeśli chodzi o jej precyzyjne zdefiniowanie. Według DSM-V trudności w zakresie kontroli impulsów są jednym z podstawowych objawów charakterystycznych dla zaburzeń osobowości.
Zachowania impulsywne to strategie, za pomocą których pacjenci, przy braku innych umiejętności, próbują radzić sobie z intensywnymi stanami emocjonalnymi i zdezorganizowanymi, będącymi źródłem wielkiego subiektywnego cierpienia, aczkolwiek w sposób nieskuteczny.
Osoby podejmujące terapię będą miały okazję poznać narzędzia i umiejętności przydatne w życiu codziennym, aby lepiej radzić sobie z intensywnymi emocjami, akceptować i zarządzać momentami kryzysowymi, budować i utrzymywać bardziej efektywne i stabilne relacje oraz porzucić zachowania autodestrukcyjne, a także nieprzystosowania, zwiększając poczucie własnej wartości i poczucie własnej skuteczności.

Terapia zachowań impulsywnych

Terapia osób z zachowaniami impulsywnym jest skierowana dla osób, które przejawiają:
• trudności w regulowaniu emocji (np. trudność w radzeniu sobie ze złością, stany bólu, strachu, stany pustki itp.),
• niestabilność w relacjach międzyludzkich (np. relacje intensywne i nieciągłe),
• zachowania impulsywne (np. nadużywanie narkotyków lub alkoholu, nadmierne wydatki w stosunku do posiadanych środków finansowych, ryzykowne zachowania seksualne, objadanie się, lekkomyślna jazda, hazard, samookaleczenie),
• niestabilność tożsamości osobistej (np. dezorientacja w odniesieniu do własnych wartości i celów).

Umiejętność świadomości własnej osoby

UMIEJĘTNOŚCI ŚWIADOMOŚCI WŁASNEJ OSOBY
Umiejętność świadomości własnej osoby możemy określić jako:
Umiejętności uważności
Aspekt uważności ma na celu naukę technik zwiększających świadomość i zdolność pozostawania w chwili obecnej. Uważność oznacza „zwracanie uwagi w określony sposób: celowo, w chwili obecnej i bez oceniania” (Jon Kabat-Zinn). Podejmowana terapia opiera się nad: swoimi myślami, emocjami, doznaniami swojego ciała – akceptując je takimi, jakimi są, bez oceniania siebie i bez przeciwstawiania się im . Ten stan pozwala zwiększyć świadomość i akceptację tego, co czujesz i myślisz, co jest niezbędne do rozpoznawania i regulowania swoich emocji, myśli i zachowania.
Umiejętności regulacji emocjonalnej
Aspekt regulacji emocjonalnej obejmuje wszystkie te umiejętności, które pomagają osobie rozpoznawać i modulować stany emocjonalne, aby móc je modyfikować i mieć nad nimi większą kontrolę. Edukuje się osobę na temat strategii identyfikowania i rozumienia własnych emocji, zmniejszania wrażliwości emocjonalnej, opanowywania negatywnych emocji i wzmacniania pozytywnych emocji. Zarządzanie swoimi emocjami pozwala zmniejszyć te impulsywne zachowania (np. niebezpieczne zachowania seksualne) i samookaleczenia (np. skaleczenie się, poparzenie), które zostają dokonywane, właśnie po to, aby powstrzymać doświadczane silnych negatywnych emocji.