Kiedy do psychoterapeuty?

Kiedy do Psychoterapeuty

Kiedy do psychoterapeuty?

Kto przychodzi do psychoterapeuty?

Na ogół człowiek myśli o zwróceniu się do psychoterapeuty, gdy znajduje się w momencie kryzysu, wewnętrznego cierpienia oraz nie może znaleźć dla siebie odpowiednich strategii aby odzyskać stan spokoju. Dzieje się tak na przykład w krytycznych momentach przejścia związanych ze zmianami życiowymi, takimi jak:
• ciąża, separacja, strata bliskiej osoby,
• w przypadku problemów związanych z odżywianiem, używaniem narkotyków lub innymi zrachowaniami, które okazują się dla nas destrukcyjne,
• w przypadku problemów szkolnych lub społecznych,
• w przypadku konfliktów rodzinnych między rodzicami lub między rodzicami a dziećmi,
• podczas przeżywania intensywnych i powracających emocji głębokiego smutku, niepokoju lub paniki,
• w przypadkach, gdy czujesz się zrezygnowany co do swoich celów, nie możesz ich osiągnąć lub jesteś nieskuteczny,
• gdy chcesz osiągnąć swoje dobre samopoczucie emocjonalne, osiągając większą równowagę między sobą i innymi.

Co daje psychoterapia?

Psychoterapia jest pracą nad powrotem do równowagi psychicznej lub lepszym poznaniem siebie i rozwojem osobistym. Jej celem jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu człowieka, przepracowanie problemów obecnych lub z przeszłości, rozwój kompetencji emocjonalnych, poprawa relacji, samooceny lub motywacji. Psychoterapia opiera się przede wszystkim na rozmowie, choć terapeuta może zaproponować też inną aktywność, np. pisanie, rysowanie, oglądanie zdjęć, odgrywanie ról i scenek. Psychoterapia obejmuje w zależności od zapotrzebowania indywidualne lub rodzinne sesje mające na celu wspieranie osoby w pokonywaniu swoich trudności, które doprowadziły do sytuacji kryzysowej. Zwiększenie lub rozwijanie swoich umiejętności, w celu przyjęcia strategii funkcjonalnych do dobrego samopoczucia i do utrzymania równowagi życiowej. Te interwencje są wysoce zindywidualizowane i zaprojektowane w odniesieniu do konkretnej osoby i celów, które wyznaczyła.
Indywidualna psychoterapia dorosłych obejmuje:​

• Zaburzenia lękowe: napady paniki, lęk uogólniony, lęk społeczny i fobie specyficzne
• Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – OCD
• Lęk o własne zdrowie
• Zaburzenia nastroju i stany depresyjne
• Zaburzenia osobowości
• Relacyjne trudności
• Zespołu stresu pourazowego
• Bezsenność
• Zaburzenia odżywiania
• Kryzys w związku.